OSP Wojciechów Ochotnicza Straż Pożarna Wojciechów


Wojciechów tak jak wiele innych miejscowości województwa lubelskiego należały do miejscowości o dużym zagrożeniu pożarowym. 

Wielowiekowe zaniedbania budowlane i ciężkie warunki bytowe mieszkańców okresu przedwojennego, brak właściwego nadzoru budowlanego przyczyniły się do tego, że zabudowa naszej miejscowości była z materiałów palnych i w zabudowie zwartej. Wieś narażona była na klęskę pożarów.
Nasi poprzednicy nie mieli wówczas zorganizowanej Ochotniczej Straży Pożarnej, która prowadziłaby działalność zapobiegawczą przed pożarami i pozbawieni byli możliwości walki z tym żywiołem.

Pożary przybierały duże rozmiary z uwagi na brak zorganizowanej obrony i wyposażenia w sprzęt gaśniczy. Niewiele było również sąsiednich jednostek OSP, a najbliższe jednostki OSP były w miejscowościach Bełżyce i Kierz.

Ludność w tym czasie gasiła pożary przy pomocy wiader z wodą, łopat i gałęzi, a wyniki tych akcji były nieskuteczne i nie przynosiły należytych rezultatów.
Przełomowym wydarzeniem mającym wpływ na walkę i ograniczenie pożarów był rok 1924. W tym to czasie mieszkańcy Wojciechowa przekonali się i doszli do wniosku, że zapobieganie pożarom i walka z tym strasznym żywiołem może mieć powodzenie jedynie przez zorganizowanie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jak pisał w kronice OSP Wojciechów Jan KOWALSKI, długoletni naczelnik i kronikarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie „działo się to 13 lipca 1924 roku, po drugim z kolei dużym pożarze jaki miał miejsce 8 lipca tegoż roku, kiedy to pastwą płomieni padło 4 gospodarstwa wraz z dobytkiem. Przyczyna pożaru: wyładowanie atmosferyczne podczas burzy. Zwarta zabudowa i pokrycia ze słomy, spowodowały że zanim przybyły Ochotnicze Straże Pożarne z Krza i Bełżyc - dogaszali zgliszcza." Po tych wydarzeniach wielki miłośnik OSP Józef KLARNER z Krza zwołał mieszkańców Wojciechowa na zebranie. Swoim gorącym przemówieniem rozpalił w zebranych chęci do stworzenia drużyny pożarniczej. Pierwsza drużyna liczyła 24 członków. W skład pierwszego zarządu OSP Wojciechów weszli: dr Józef KLARNER – prezes, Jan MIROSŁAW (ZIELIŃSKI) – v–ce prezes, Józef MIROSŁAW – naczelnik, Stanisław MIROSŁAW – zastępca naczelnika, Michał OSTROWSKI – gospodarz, Franciszek CHANAJ – sekretarz, ks. Władysław SZYSZKO.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Wojciechowa, w maju 1928 roku rozpoczęto budowę strażnicy, która została ukończona 3 maja 1929r. Dużą pomoc finansową ofiarował dr Józef KLARNER oraz mieszkańcy Wojciechowa deklarując 1 zł z 1 morgi na zakup sprzętu. Plac do prowadzenia ćwiczeń oraz pomieszczenie na sprzęt udostępnił Ignacy MIROSŁAW.

W latach 1966–67 przeprowadzono remont wraz z rozbudowa strażnicy, gdyż istniejący stan nie zapewniał warunków potrzebnych do działalności tego okresu. Środki na rozbudowę strażnicy otrzymano ze strony Państwa jak również własne wygospodarowane przez OSP.

W dniu 28 maja 1967 roku w dniu Strażaka odbyła się uroczystość z okazji której wręczono jednostce sztandar ufundowany przez społeczeństwo wyrażającym tym samym uznanie za dobrą robotę organizacji strażackiej.

W tym czasie jednostka nasza wzbogaciła swoje wyposażenie otrzymując przydzielony przez państwo typowy samochód pożarniczy STAR 25. Podczas tej uroczystości jednostce nadano złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Wielu druhów zostało również odznaczonych złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa.

W roku1967 przy pomocy Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bełżycach zorganizowano wówczas Orkiestrę Strażacką. Kapelmistrzem był Stanisław PUCHACZ z Lublina.

W dniu 16 czerwca 1983 roku na posiedzeniu Zarządu w składzie: Prezes – TOMICKI Stanisław, Naczelnik – MIROSŁAW Jan, Skarbnik – WĄCHAŁA Czesław, Sekretarz – KOWALSKI Józef, Członkowie – WOŚ Zdzisław, WOŚ Henryk i RYNKOWSKI Jan, Komisja Rewizyjna – MIROSŁAW Edward, POMORSKI Marian i SZEWCZYK Józef druhowie postanowili i podjęli uchwałę o budowie garażu na wóz bojowy najnowocześniejszego typu oraz nadbudową piętra na cele kulturalne.

Zaczęto starać się o materiały, w gromadzeniu materiałów dużą pomoc oferował były naczelnik Leszek SABA.
W dniu 12 listopada 1983 roku rozpoczęto kopanie fundamentów pod trzeci garaż. Dzięki zaangażowaniu się druhów strażaków oraz pomocy władz Urzędu Gminy na czele z Naczelnikiem Gminy Józefem BUDĄ dzięki pomocy Komendy Wojewódzkiej i Rejonowej w 1984 roku zakończono budowę wraz z poszerzonym i utwardzonym placem.

Dnia 5 maja 2013 roku dzięki wsparciu Unii Europejskiej odebraliśmy nowy samochód gaśniczy na podwoziu samochodu marki MAN TGM 13.290. Uroczyste poświęcenie i przekazanie wozu odbyło się w Niedrzwicy Dużej. To właśnie gmina Niedrzwica Duża była liderem wspólnego projektu, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Podczas uroczystości, w imieniu obdarowanych strażaków pojazd odebrali: wójt gminy Wojciechów Jan CZYŻEWSKI, Prezes OSP Jan MIROSŁAW oraz kierowca jednostki Waldemar KOZIŃSKI.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojciechowie jest najstarszą, największą i jedyną jednostką w gminie, która działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego od 1995 roku.

W dniu 13 lutego 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze, na którym nie udzielono absolutorium staremu zarządowi i tym samym został wybrany nowy, bardzo młody zarząd OSP w składzie: Prezes – Stanisław KAMELA (najmłodszy Prezes Zarządu OSP w Gminie Wojciechów), Wiceprezes – Jacek JOŚKO, Naczelnik – Marcin JOŚKO, Zastępca Naczelnika – Marcin OZIMEK, Skarbnik – Piotr GRZYBEK, Sekretarz – Jakub KUCHARSKI, Gospodarz – Włodzimierz CZERNIEC, Kronikarz – Paweł MIROSŁAW. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący – Grzegorz MIROSŁAW, Sekretarz – Michał WOŚ, Członek – Józef JĘDREJ.

Najcześciej czytane na naszej stronie